profily miest | spolupráca miest | profily regiónov | TwinRegion de | en | sk

Twinregion

TwinRegion

TwinRegion - Medziobecná spolupráca v TwinRegióne Viedeň-Bratislava. Potenciál, skúsenosti, best practices (najlepšie skúsenosti), transfer.

Východiská

Aktuálna cezhraničná spolupráca sa v prvom rade koncentruje na vzťahy medzi Viedňou a Bratislavou. Spolupráca s okolitými mestami v oboch mestských regiónoch je obmedzená. Zapojenie týchto miest a obcí by posilnilo nielen celý región, ale aj priamu os spolupráce medzi Viedňou a Bratislavou. Okrem toho presadzovanie medziobecnej spolupráce miest Twin-Regiónu môže podporiť aj operatívne stanovenie cieľov regiónu CENTROPE, ako aj výrazne prispietť k presadeniu nadradenej Dunajskej stratégie EÚ.

Twinregion mapa

Cieľ projektu

Hlavný cieľ projektu je posilnenie medziobecnej spolupráce v regióne Viedeň-Bratislava. Popritom by boli prvýkrát zapojené mestá v spádovej oblasti Viedne a Bratislavy (TwinRegión).

Cieľová skupina

Spolupracovníci/-čky a vedúci zamestnanci dotknutých miest a obcí v projektovom regióne, prednostne z oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja, ako aj vedúci predstavitelia z politiky a verejnej správy.